flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату Чаплинського районного суду

Херсонської області
від «11» березня 2013 р.

 № 6-А

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Чаплинським районним судом Херсонської області (далі –суд).

 

2. Відповідальна особа, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату суду або заступника керівника апарату суду про кількість сторінок їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3. Керівник апарату суду або заступник керівника апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, узгоджує з відділом планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Херсонській області здійснений розрахунок фактичних витрат за складовими та оформлює рахунок та упродовж одного або двох (у разі продовження строку на надання інформації) робочих днів, передає його відповідальній особі, яка готує інформацію на запит для надання його запитувачу інформації для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

   

4. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 (додаток 1). 

 

5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку.

 

6.   Підтвердження оплати фактичних витрат здійснюється шляхом надання до Чаплинського районного суду Херсонської області оригіналу розрахункового документу.   

7. Відповідальна особа суду, що здійснює підготовку інформації на запит, упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт керівника апарату суду та особу, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення відповідальна особа надає копії документів запитувачу інформації.

 

8. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про  доступ до публічної інформації.

 

9. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.      Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок територіального управління ДСА України, про що відділ планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності територіального управління повідомляє листом керівника апарату.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати