flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Базові показники ефективності діяльності суду

   

                   
      Базові показники роботи      
    Чаплинського районного суду Херсонської області    
    (назва суду)    
                                              2021 рік
       за (звітний період)      
                   
  згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року  
                   
                   
№  Показник Дані за звітний
період
 I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства
I.1 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду 345
I.2 Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період 2062
I.3 Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період 2075
I.4 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду 339
I.5 Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду 56
I.6 Фактична кількість суддів 2
 II.Базові показники
II.1 Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік 42 11,50%
II.2 Відсоток розгляду справ 100,05%
II.3 Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю 1046
II.4 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю 1216
II.5 Середня тривалість розгляду справи (днів) 45
II.6 Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень 06-17.05.2019
II.7 Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду 15.08.2019
II.8 Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) 5
II.9 Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) 100/%
     
    19 січня 2022 року