flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Великоолександрівський районний суд Херсонської області

 
 

Наказ Державної судової адміністрації України,

Міністерства внутрішніх справ України

від 12 вересня 2005 року N 102/765


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2 листопада 2005 р. за N 1322/11602

 

   

ПРАВИЛА

 пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів

  

1. Загальні положення

 1.1. Цими Правилами визначається порядок пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів з метою підтримання громадського порядку в судах, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщень судів, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

 1.2. Дія цих Правил не поширюється при здійсненні пропуску осіб до будинків, де працюють Конституційний Суд України, Верховний Суд України та Вищий господарський суд України.

 1.3. У разі відвідування суду посадовою особою, щодо якої здійснюється державна охорона, режим та порядок взаємодії працівників міліції та військовослужбовців Управління державної охорони України визначається спільним нормативно-правовим актом Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

 1.4. Пропускний режим здійснюється працівниками спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" (далі - судової міліції).

 1.5. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропуску осіб у приміщення судів працівники судової міліції керуються чинним законодавством України та цими Правилами.

 1.6. Порядок пропуску та підтримання громадського порядку в приміщеннях судів не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних чи моральних страждань особам внаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їх честь і гідність.

 1.7. На вході до приміщень судів обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв'язку.

 1.8. Для речей, які заборонено проносити до приміщень судів, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

 1.9. Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди.

 1.10. Контроль за здійсненням пропуску осіб у приміщення судів покладається на командира підрозділу судової міліції.

 1.11. Ці Правила розміщуються у приміщенні суду на видному та доступному для відвідувачів місці.

  2. Порядок пропуску осіб до приміщень судів

 2.1. Дані про осіб, які прибули до приміщень судів, заносяться працівниками судової міліції у журнал відвідувачів.

 2.2. Пропуск народних депутатів діючого скликання до приміщень судів здійснюється відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про статус народного депутата України".

 2.3. Пропуск суддів, а також суддів, які перебувають у відставці, до приміщень судів здійснюється відповідно до частини одинадцятої статті 44 Закону України "Про статус суддів".

 2.4. До приміщень судів із використанням спеціальних технічних засобів пропускаються:

 2.4.1. Працівники апарату відповідного суду за пред'явленням службового посвідчення.

 2.4.2. Працівники правоохоронних органів, фельд'єгерської служби, спеціального зв'язку за пред'явленням службового посвідчення.

 2.4.3. Особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних та адміністративних справ, за списком секретаріату суду або при пред'явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який засвідчує особу.

 У разі, якщо в особи відсутнє посвідчення, міліціонер через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу прибулого і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні.

 2.4.4. Практиканти та інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, після пред'явлення документа, який засвідчує особу.

 2.4.5. Особи, що прибули на відкриті судові засідання, за пред'явленням документа, який засвідчує особу.

 2.5. Пропуск осіб у приміщення судів та на їх територію здійснюється в робочі дні згідно зі встановленим у суді розпорядком роботи.

 З 22.00 до 6.00 пропуск осіб до приміщень судів заборонено.

 2.6. У вихідні, святкові та неробочі дні судді та працівники апарату відповідного суду пропускаються у приміщення судів згідно зі списком, затвердженим головою суду, та за службовим посвідченням.

 2.7. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред'явленням документа, що засвідчує особу. Проведення документування судового засідання за допомогою аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому процесуальним законодавством.

 2.8. До приміщень судів із вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозоточивої чи дратівної дії, пропускаються працівники правоохоронних органів та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків, працівники суду при пред'явленні дозволу на право носіння такої зброї.

 Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя й здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 2.9. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб пропускаються у приміщення судів після відповідного запису в журналі відвідувачів.

 2.10. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівники судової міліції пропускають на територію робітників відповідних міських ремонтних служб із занесенням їх прізвищ і часу роботи в журнал відвідувачів та негайно повідомляють голову суду, чергового (відповідального) по підрозділу судової міліції та чергового територіального міського, районного відділу внутрішніх справ.

 3. Порядок в'їзду транспортних засобів на територію судів

 3.1. В'їзд транспортних засобів на територію судів здійснюється через пункт пропуску транспортних засобів, обладнаний технічними засобами контролю та зв'язку, про що робиться запис у журналі в'їзду (виїзду) транспортних засобів.

 3.2. В'їзд на територію судів дозволяється:

 транспортним засобам за списком, затвердженим головою суду;

 спеціальним транспортним засобам, на яких здійснюється конвоювання підсудних, після повідомлення старшого наряду конвойної служби про необхідність в'їзду;

 транспортним засобам, на яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, після пред'явлення старшим наряду службового посвідчення та посвідчення старшого наряду особистої охорони встановленого зразка;

 транспортним засобам служб швидкої медичної допомоги, пожежної й аварійної за викликом та у супроводженні і під контролем працівників судової міліції, які здійснюють пропуск осіб у приміщення суду.

 3.3. В'їзд (виїзд) транспортних засобів під час висадки (посадки) із спеціального автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм у судові засідання, забороняється.

 3.4. Вхід (вихід) осіб через пункти пропуску транспортних засобів на територію (з території) судів забороняється.

  4. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів

 4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до залу судового засідання обмежується постановленою мотивованою ухвалою головуючого в судовому засіданні.

 4.2. Забороняється пропуск осіб до приміщень судів:

 у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль (алкогольного чи наркотичного);

 з тваринами;

 з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

 з колюче-ріжучими предметами;

 з валізами, господарськими сумками, пакетами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см.